Pomoc w wdrażaniu systemu zarządzania wg PN EN ISO/IEC 17025

ISO 17025 to ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących, przeznaczone dla wszystkich laboratoriów, które chcą potwierdzić posiadane kompetencje i zagwarantować najwyższą jakość wykonywanych badań.

Wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025 opisane są w dwóch częściach normy:

 1. Część pierwsza – to wymagania Systemu Zarządzania, organizacji laboratorium oraz tworzenia dokumentacji
 2. Część druga – określa kompetencje techniczne laboratoriów w zakresie pomiarów i pracowników

Po wdrożeniu systemu ISO 17025, laboratorium może się starać o certyfikat akredytacji, wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadanie certyfikatu akredytacji potwierdza, że dane laboratorium spełnia wszystkie wymagania zawarte w normie ISO 17025 i gwarantuje wysoką jakość wykonywanych usług.

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 17025:

 • prawidłowe przygotowanie do badań i pobieranie próbek
 • wprowadzenie prawidłowego nadzoru nad urządzeniami
 • zwiększenie świadomości personelu
 • prawidłowy dobór wykorzystywanych metod badawczych
 • wzrost jakości wykonywanych badań
 • zdobycie nowych klientów
 • sporządzenie prawidłowych formularzy
 • poprawa obsługi klienta
 • odpowiednie zabezpieczanie przetwarzanych informacji i wyników badań
 • lepsza organizacja pracy

W ramach wdrożenia ISO 17025 oferujemy:

 • Omówienie wymagań z normy ISO 17025
 • Szkolenia techniczne
 • Szkolenia w zakresie organizacji Systemu Zarządzania
 • Opracowanie dokumentacji systemowej i technicznej
 • Opracowanie instrukcji i procedur
 • Kompleksowe przygotowanie do certyfikacji