Porównania Międzylaboratoryjne to zewnętrzne narzędzie zapewnienia jakości badań w laboratorium badawczym. Pozwala na obiektywną ocenę miarodajności otrzymywanych wyników w laboratorium. Mogą być wykorzystywane w systemie oceny zgodności.

Porównanie Międzylaboratoryjne pozwala na zwiększenie zaufania klientów do otrzymywanych wyników ze zlecanych badań. Pozwala na określenie różnicy między laboratoriami.

Pomaga w edukacji uczestników.

Umożliwiają identyfikację problemów z jakimi borykają się laboratoria. Inicjują działania doskonalące.

Porównania międzylaboratoryjne 

  • W żywności
  • W chemii gospodarczej i kosmetykach
  • Przedmiotach użytku
  • Wodzie pitnej
  • Badania sensoryczne

Programy porównań międzylaboratoryjnych proponowanych przez GLOB CENTER na rok 2015.

Harmonogram żywność
Harmonogram sensoryka
Harmonogram kosmetyki i chemia gospodarcza
Harmonogram fizykochemii wody